مشاوره: مقابله با فراموشی (تحلیل منحنی فراموشی)
تاریخ ثبت: سه‏ شنبه 1396/02/19 ، ساعت 13:32
2228 0

 مقابله با فراموشی

هرمان ابینگ هاوس روانشناس آلمانی به عنوان پیشرو مطالعات تجربی حافظه شناخته می‌شود، همچنین منحنی فراموشی و وقفه در یادگیری ابداعی وی از شهرت بسیاری برخوردار است.
«منحنی فراموشی» ، منحنی مربوط به میزان قدرت بازیابی اطلاعات در زمان است و کاهش ضریب نگهداری حافظه انسان را در طول زمان نمایش می‌دهد. منحنی فراموشی نشان می‌دهد که انسان‌ها گرایش دارند که حافظه‌شان را با اطلاعات جدید یادگرفته شده افراز کنند و این را ناخودآگاهانه در طول چند روز یا چند هفته انجام می‌دهند. بر اساس تحقیقات بسیاری از دانشمندان، منحنی فراموشی اغلب شبیه منحنی یک تابع لگاریتمی یا نمایی منفی است.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، قدرت بازیابی اطلاعات موجود در حافظه با گذشت زمان به شدت کاهش پیدا می کند.ابینگ هاوس نشان داد که ما حدود 75% از چیزهایی را که یاد می گیریم در عرض 48 ساعت فراموش می کنیم. این نتایج بعدها در آزمایشات مشابه دیگر نیز تایید شد. از طرف دیگر کشف شده که تکرار موضوع آموخته شده در فواصل زمانی باعث می شود که منحنی فراموشی مربــوط به آن مطلب صاف و صاف تر شود. یعنی مدت زمان بقای موضوع مطالعه شده در حافظه افزایش یافته و آن موضوع با سرعت کمتری فراموش شود.
خوشبختانه ثابت شده که فواصل زمانی بین تکرارهای موضوع آموزشی میتواند کم کم افزایش یابد. علی رغم این امر در صورت وجود فاصله خیلی زیاد بین دو تکرار، ممکن است بازیابی اطلاعات آموخته شده با مشکل مواجه شود.

علی تأملی

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...