اطلاعیه: رونمایی از کتاب برنامه جامع سالانه با حضور مدیران و معاونین
تاریخ ثبت: دو شنبه 1397/07/02 ، ساعت 11:59
0 1405

رونمایی از کتاب برنامه جامع سالانه برای سال تحصیلی 98-1397 مجتمع با حضور جناب آقای علیرضا مسعودی مدیر و موسس مجتمع، قایم مقام محترم مجتمع جناب آقای ایزدخو، معاونین ایشان و نیز مدیران محترم مدارس گردید.

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...