جدیدترین جزوه های درسی
جزوه و تکالیف درسی
جزوه ها ، نمونه سوالات و تکالیف درسی
دهمآزمایشگاه علوم تجربی ۱هندسه ۱
دیگر موارد...ریاضی 1
آزمایشگاه علوم تجربی ۱ | تعداد جزوه ها: 3
مطالب کولیس و ریزسنج
رضا جرسه سه‏ شنبه 1396/08/16 ، ساعت 11:26
مطالب دقت اندازه گیری
رضا جرسه سه‏ شنبه 1396/07/18 ، ساعت 10:26
برگ گزارشکار آزمایشگاه کلیه دانش آموزان موظف هستند این برگ را در آزمایشگاه به همراه داشته باشند
رضا جرسه سه‏ شنبه 1396/07/11 ، ساعت 12:8