جدیدترین جزوه های درسی
پربازدیدترین جزوه های درسی
جزوه فیزیک
سید عباس عظیمی
دوشنبه 1391/04/19 ، ساعت 12:23
جزوه کار با رایانه
کسری خسروپور
سه‏ شنبه 1391/10/05 ، ساعت 13:36
معنی درس طوطی و بقال
اصغر حبیبی
پنجشنبه 1391/09/02 ، ساعت 6:56
جزوه و تکالیف درسی
جزوه ها ، نمونه سوالات و تکالیف درسی
آز فیزیک | تعداد جزوه ها: 9
پاسخ آزمایش های فیزیک
رضا جرسه چهارشنبه 1396/01/30 ، ساعت 12:3
نکات مهم مغناطیس
رضا جرسه يکشنبه 1395/12/15 ، ساعت 8:27
نکات مهم مغناطیسی
رضا جرسه يکشنبه 1395/12/15 ، ساعت 8:27
نکات مهم جریان الکتریکی
رضا جرسه سه‏ شنبه 1395/11/05 ، ساعت 8:5
الکتریسیته ساکن
رضا جرسه يکشنبه 1395/09/14 ، ساعت 7:18
آزمایش های اندازه گیری فشار دوستان عزیز توجه داشته باشید که این آزمایش ها جز فرآیند های همدما محسوب میشوند
رضا جرسه پنجشنبه 1395/08/06 ، ساعت 11:21
نکات مهم و طریقه تعیین خطاا
رضا جرسه يکشنبه 1395/07/25 ، ساعت 20:7
آزمایشگاه فیزیک جلسه اول (1) آزمایش فشار
رضا جرسه يکشنبه 1395/07/25 ، ساعت 20:0
نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3
محمد جعفر یزدانی پنجشنبه 1393/02/25 ، ساعت 9:57