جدیدترین جزوه های درسی
پربازدیدترین جزوه های درسی
جزوه فیزیک
سید عباس عظیمی
دوشنبه 1391/04/19 ، ساعت 12:23
جزوه کار با رایانه
کسری خسروپور
سه‏ شنبه 1391/10/05 ، ساعت 13:36
معنی درس طوطی و بقال
اصغر حبیبی
پنجشنبه 1391/09/02 ، ساعت 6:56
جزوه و تکالیف درسی
جزوه ها ، نمونه سوالات و تکالیف درسی
فیزیک (3)وآزمایشگاه[علوم تجربی] | تعداد جزوه ها: 5
الکتریسیته ساکن حل تمرین
سعید کاظمی چهارشنبه 1396/01/30 ، ساعت 14:48
امتحان نهایی فیزیک3
سعید کاظمی دوشنبه 1394/08/11 ، ساعت 22:20
امتحان نهایی
سعید کاظمی دوشنبه 1394/08/11 ، ساعت 22:18
سوالات امتحان نهایی فیزیک سوم تجربی
سعید کاظمی دوشنبه 1394/08/11 ، ساعت 22:16
سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 تجربی و ریاضی نمونه سوالات نهایی هر فصل در پایان آن فصل بررسی شود
سعید کاظمی دوشنبه 1394/08/11 ، ساعت 22:15