اردوی بازدید از میراث فرهنگی شیراز

با حضور آقایان محقق،جوکار و بزرگی
بازدید از ارگ کریم خان و ...
تعداد عکس: 9
تعداد مشاهده: 2117
تعداد پسند ها: 0
تعداد نظر ها: 0
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم ، نظر و پیشنهاد خود را با ما به اشتراک بگذارید...