مانور زلزله
سال تحصیلی 94-93
با حضور جناب آقای کیانی ، رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک
و آتش نشانی و اورژانس و صدا و سیما
تعداد عکس: 14
تعداد مشاهده: 2156
تعداد پسند ها: 21
تعداد نظر ها: 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم ، نظر و پیشنهاد خود را با ما به اشتراک بگذارید...
فراز فرخی   دانش آموز
قشنگه
پنج شنبه 1393/10/04 ، ساعت 17:14