مسابقات قهرمانی پینگ پنگ مدرسه- عید تا عید
این مسابقات با هدف شناختن استعدادهای نهفته ی دانش آموزان و نفرات برتر انحام گرفت

نفرات برتر :
1-پیش بین 2-یاحسینی 3-جعفری 4-جعفری
4 1256 3 0
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم ، نظر و پیشنهاد خود را با ما به اشتراک بگذارید...