جشن تولد علی سامی یازدهم - تجربی کلاس 206 شعبه 2
متولد 20 #شهریور 1382 - تولدش حدود چند ماه دیگه هست.
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم ، پیام تبریک خود را ثبت کنید...