صفحه شخصی دبیر
رضا جرسه دبیر استاد فیزیک دانشگاه پیام نور و آزاد شیراز
تالیف کتب مکانیک و الکتریسیته برای دانشجویان
مقاله توری های چند بعدی برای تجزیه طول موج و فرکانس برگزیده همایش ملی فیزیک - متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!