صفحه شخصی دبیر
علی انصاری جو دبیر مدرس فیزیک دبیرستان خاص
چاپ مقاله های علمی در مجلات معتبر
مدیر پژوهش سرا و آزمایشگاه مرکزی ناحیه 3

- متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!