صفحه شخصی دبیر
علی مختارنامه دبیر مدرس دبیرستان های تیز هوشان و نمونه دولتی
نویسنده کتاب نردبان خیلی سبز عربی
- متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!