صفحه شخصی دبیر
سید محمد رحیم نجیبی دبیر دبیر کارآفرینی پایه یازدهم - متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!