صفحه شخصی دبیر
سید کمال فهیمی دبیر مدرس دبیرستان های تیز هوشان و نمونه دولتی مولف کتاب کمک آموزشی جبر و احتمال
بیش از 28 سال سابقه تدریس - متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!