صفحه شخصی دبیر
امیر حسین برجسته دبیر مدرس دبیرستان های تیز هوشان و نمونه دولتی
سابقه 15 سال تدریس ریاضی - متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!