صفحه شخصی دبیر
حمید رضا شریفی دبیر مدرس مدارس خاص
مدرس دوره های ضمن خدمت استانی
عضو پیوسته گروه های آموزشی
نویسنده چندین کتاب آموزشی
طراح سوالات آزمونهای علمی - متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!