صفحه شخصی دبیر
محمدصالح یعقوبی دبیر دبیر شیمی پایه دهم
مولف کتاب دبیران پر مخاطب کنکور
مدرس کنکور شیمی
برنده تندیس مقاله برتر سال2016 - متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!