صفحه شخصی دبیر
محمد سعید همایونی دبیر مدرس مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی
سرگروه شیمی آموزش و پرورش فارس
مدرس دوره های ضمن خدمت دبیران شیمی، ارزیاب کتابهای نو نگاشت آموزش و پرورش
مولف 6 عنوان کتاب کمک آموزشی
- متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!