صفحه شخصی دبیر
منصور منصوری دبیر مدرس دبیرستان های تیز هوشان و نمونه دولتی
سرگروه ادبیات آموزش پرورش نواحی شیراز
سابقه 30 سال تدریس - متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!