جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس عربی مهرو آبان ماه سیدعلی اشرفی دهم - ریاضی کلاس 204 شعبه 2 - شهید مسعود عباس علی محمدی
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...