جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس عربی مهرو آبان ماه ابوالفضل فرزانه دهم - ریاضی کلاس 203 شعبه 1 - شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...