جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس عربی اسفندماه محمدمهدی کرمی دهم - ریاضی کلاس 203 شعبه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...