رضا جرسهدبیر استاد فیزیک دانشگاه پیام نور و آزاد شیراز
تالیف کتب مکانیک و الکتریسیته برای دانشجویان
مقاله توری های چند بعدی برای تجزیه طول موج و فرکانس برگزیده همایش ملی فیزیک - متوسطه دوم پسرانه
خیلی وقته خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!