رضا جرسه - دبیر آزمایشگاه فیزیک دبیرستان پسرانه
رضا جرسهدبیر آزمایشگاه فیزیک دبیرستان پسرانه
جزوات دبیر
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!