رضا جرسه - دبیر آزمایشگاه فیزیک دبیرستان پسرانه
رضا جرسهدبیر آزمایشگاه فیزیک دبیرستان پسرانه
جزوات دبیر
نکات مهم مغناطیس
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ، ساعت 8:27
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
12
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!