سجاد کریم زادهدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
91-92
کلاس 201 | دوم (تجربی)
90-91
کلاس 103 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
90-91
پروردگارا
پروردگارا!به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را نمی‌توانم تغییر دهم دلیری ده
تا تغییر دهم آنچه را که می‌توانم تغییر دهم بینش ده تا تفاوت این دو را بدانم
مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتار کنند.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!