ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ اﻧﺼﺎﺭﻱ ﺟﻮدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 102 | سوم دبیرستان (ریاضی)
91-92
کلاس 203 | دوم (ریاضی)
90-91
کلاس 102 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
90-91
چو اندر سبوی تو باقی است آب
به شکرانه از تشنگان رخ متاب
به آزردگان مومیایی فرست
گه تیرگی ، روشنایی فرست
چو رنجور بینی دواییش ده
چو بی توشه یابی نواییش ده
همیشه تو را توش این راه نیست
برو تا که تاریک و بیگاه نیست
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!