محسن انصاریدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 102 | سوم دبیرستان (ریاضی)
91-92
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
90-91
کلاس 101 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
93-94
من هرگز از مرگ نمي هراسم
هر لحظه که باشد برايم فرقي نخواهد داشت
چرا بايد بترسم؟
بالاخره زماني تو هم بايد بروي.(ریچارد رایت)
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!