کیارش خوبانیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 103 | سوم دبیرستان (ریاضی)
91-92
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
90-91
کلاس 103 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
93-94
نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچ یک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آن چنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تنِ لحظه ی خود ، جامه ی اندوه مپوشان هرگز.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!