بهراد خیرالهیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
91-92
کلاس 201 | دوم (تجربی)
90-91
کلاس 101 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
کافه چی قهوه ام راشیرین کن .آن زمانی که تلخ میخوردم روزگارم شیرین بود...
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!