محمد حسین پورحمزه جعفربیگلودانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
91-92
کلاس 201 | دوم (تجربی)
90-91
کلاس 102 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
93-94
سلام اغاز هر ديدار است ، ولي در نماز پايان است ! شايد پايان نماز اغاز يك ديدار است !
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!