احمدرضا محبیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
93-94
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 201 | دوم (تجربی)
91-92
کلاس 204 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .
(شکسپیر)
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!