محمد هادی اخوت فرددانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
93-94
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 203 | دوم (ریاضی)
یادبودی ها:
92-93
تنها شباهت آدمها متفاوت بودن آنهاست!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!