امیرحسین شیراوژندانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
93-94
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 201 | دوم (تجربی)
91-92
کلاس 205 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
درهیاهوی زندگی دریافتم:
چه دویدنهایی که فقط پاهایم را از من گرفت،در حالی که گویی ایستاده بودم...
چه غصه هایی که فقط سپیدی موهایم را حاصل شد،در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود.....
دریافتم:
کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگر نه نمیشود..به همین سادگی....کاش نه میدویدیم و نه غصه میخوردیم..بهجایش فقط او را نگه میداشتیم....
یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلی نشست گفت:یارب از چه خوارم کرده ایی بر صلیب عشق دارم کرده ایی؟ مرد این بازیچه دیگر نیستم این تو و لیلای تو من نیستم گفت:ای دیوانه لیلایت منم در رگت پیداوپنهانت منم سالها با جور لیلا ساختی من کنارت بودم و نشناختی........
یا علی.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!