امین صفی خانیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
92-93
کلاس 203 | دوم (ریاضی)
91-92
کلاس 204 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
من ادعا نمی کنم که همیشه به یاد آنهایی که دوستشان دارم هستم اما ادعا میکنم حتی در لحظه هایی که به یادشان نیستم دوستشان دارم...
92-93
یاد سهراب بخیر آن سپهری که تا لحظه خاموشی میگفت گر مرا یاد کنی یا نکنی من بیادت هستم آزرویم همه سر سبزی توست.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!