رضا بلندپرواز جهرمیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
93-94
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
91-92
کلاس 206 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
92-93
به شک هایت باور نکن و به باور هایت شک نکن.

نلسون ماندلا
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!