حسین زحمتکشانیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
93-94
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 201 | دوم (تجربی)
91-92
کلاس 206 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
92-93
ساعت 3 شب بود که صدای تلفن، پسری را از خواب بیدار کرد.
پشت خط مادرش بود. پسر با عصبانیت گفت:
چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی ؟ مادر گفت: 35سال قبل در همین
موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی! فقط میخواستم بگویم تولدت مبارک ...
اخرین پیام های وی در تالار:
مشکلات و پیشنهادات شما در رابطه با وب سایت
سلام
چرا امتیاز آزمون آنلاین لحاظ نمیشه؟؟؟