مهران هراتیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 103 | سوم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
91-92
کلاس 205 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
در سينه ات نهنگي مي تپد...اين كه مدام به سينه ات مي كوبد،قلب نيست؛ماهي كوچكي است كه دارد نهنگ مي شود.ماهي كوچكي كه طعم تنگ آزارش مي دهد و بوي دريا هواييش كرده...قلب ها همه نهنگانند در اشتياق اقيانوس.امّا كيست كه باور كند كه در سينه اش نهنگي مي تپد؟!آدم ها،ماهي هارا در تنگ دوست دارند و قلب ها را در سينه.امّا ماهي وقتي در دريا شناور شد ماهيست و قلب وقتي در خدا غوطه خورد قلب است.هيچ كس نمي تواند نهنگي را در تنگي نگه دارد؛تو چطور مي خواهي قلبت را در سينه نگه داري؟و چه دردناك وقتي نهنگي مچاله مي شود و وقتي دريا مختصر مي شود و وقتي قلب خلاصه مي شود و آدم قانع...اين ماهي كوچكفامّا بزرگ خواهد شد و اين تُنگ،تَنگ خواهد شد و اين آب ته خواهد كشيد.تو امّا كاش قدري دريا مي نوشيدي و كاش نقبي مي زدي از تنگ سينه به اقيانوس.كاش راه آبي به نا منتها مي كشيدي و كاش اين قطره را به بينهايت گره مي زدي.كاش...بگذريم...دريا و اقيانوس به كنار،نا منتها و بي نهايت پيشكش.كاش لاا اقل آب اين تنگ را گاهي عوض مي كردي.اين آب مانده است و بو گرفته.و تو مي داني آب هم كه بماند مي گندد.آب هم كه بماند لجن مي بندد.و حيف از اين ماهي كه در گل و لاي بلولد و حيف ار اين قلب كه در غلط بغلتد
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!