احمد طباطبایی شوریجهدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 102 | سوم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 203 | دوم (ریاضی)
91-92
کلاس 206 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
متخصص واقعی کسی است که تمام اشتباهات ممکنه را مرتکب شده باشد.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!