علی مهجوری قصرالدشتیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 201 | دوم (تجربی)
91-92
کلاس 204 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
خیلی از نمره ها با این حال که درسای مهمی اند، بی ارزشند
این تصمیم ها هستند که آینده شما را میسازند
در جهت آن تصمیمها درس بخوانید و حرکت کنید
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!