علیرضا حمیدیاندانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 102 | سوم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
یادبودی ها:
92-93
به شک هایت باور نکن و به باور هایت شک نکن. ((نلسون ماندلا))
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!