محمدجواد زاهدی نسبدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
92-93
کلاس 204 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
92-93
هیچ وقت از چیزی که شده است افسوس نخور چرا که تو چیزی می شوی که دوست داری.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!