آرش منتصریدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 302 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 103 | سوم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 203 | دوم (ریاضی)
91-92
کلاس 205 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
نخست اندیشه کن آنگاه بگوی. تدبیر با عاقلان کن و پیران کار دیده را حرمت دار.سود جهان در صحبت دانا شناس.
خواجه عبدالله انصاری
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!