مسعود مختاریدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
93-94
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 201 | دوم (تجربی)
91-92
کلاس 205 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
دلتنگى،
خیابان شلوغى است که تو در میانه اش ایستاده باشى ببینى مى آیند ببینى مى روند و تو همچنان ایستاده باشى.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!