پارسا هوشیاردانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 103 | سوم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 203 | دوم (ریاضی)
91-92
کلاس 204 | اول دبیرستان
تاریخچه عضویت در شورای دانش آموزی:
93-94
عضو اصلی شورای دانش آموزی
یادبودی ها:
91-92
می خواستم وارد کوچه ای شوم،
پیری آمد و گفت :«داخل نشو بُن بَست است.»
اعتنایی نکردم و به کوچه وارد شدم. به انتهای آن که رسیدم دیدم بُن بَست است. بازگشتم. وقتی به سر کوچه رسیدم که دیگر پیر شده بودم.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!