حمید حیدریدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 205 | سوم دبیرستان (تجربی)
93-94
کلاس 201 | دوم (تجربی)
92-93
کلاس 204 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
92-93
برادری به تعدادنیست به وفاداری است یوسف یازده برادر داشت وحسین تنها عباس را التماس دعا

اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!