احمدرضا قرباندانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 103 | سوم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
91-92
کلاس 204 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
خطا کردن یک کار انسانی است امّا تکرار آن یک کار حیوانیست
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!