علی دیانتدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 201 | دوم (تجربی)
یادبودی ها:
93-94
سه جمله برای کسب موفقیت:
 1. بیشتر از دیگران بدان 
2. بیشتر از دیگران کار کن 
3. کمتر از دیگران انتظار داشته باش
94-95
هر پرهیزکار گذشته ای دارد
وهر گناهکار آینده ای
پس,قضاوت نکن...
اخرین پیام های وی در تالار:
مشکلات و پیشنهادات شما در رابطه با وب سایت
یعنی اینکه وقتی نمرات ابان ماه رو انتخاب میکنیم فقط نمرات همون ماه رو نشون بده نه کل نمرات رو