نوید دهقانیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
92-93
کلاس 201 | دوم (تجربی)
91-92
کلاس 205 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
دلم برای آن بچه ای می سوزد که در نوزادی طرد شد،و اکنون در باران و سرما به امید نانی برای خوردن نشسته...
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!