امید عصاره - چهارم دبیرستان - ریاضی کلاس 302 شعبه 2
امید عصارهچهارم دبیرستان - ریاضی کلاس 302 شعبه 2
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 302 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 207 | سوم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 203 | دوم (ریاضی)
92-93
کلاس 206 | اول دبیرستان
افتخارات:
95-96
معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394
93-94
کسب رتبه برتر معدل سالانه - سال تحصیلی 94-1393
93-94
رتبه های برتر معدل نیمسال اول
93-94
رتبه های برتر آزمون مدارس خاص 10 آذر
93-94
رتبه های برتر آزمون گاج 16 آبان
93-94
رتبه های برتر آزمون قلم چی 11 مهر وگاج
92-93
کسب معدل برتر
92-93
کسب رتبه برتر آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم
92-93
کسب رتبه برتر درآزمون مدارس خاص ناحیه یک شیراز
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!