روزبه ایمانی - چهارم دبیرستان - ریاضی کلاس 301 شعبه 1
روزبه ایمانیچهارم دبیرستان - ریاضی کلاس 301 شعبه 1
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 207 | سوم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 203 | دوم (ریاضی)
92-93
کلاس 204 | اول دبیرستان
افتخارات:
93-94
رتبه های برتر آزمون قلم چی 11 مهر وگاج
یادبودی ها:
93-94
«هنر» دروغی است که چشمانمان را به روی حقیقت باز می کند.
پابلو پیکاسو
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!