علی هنری جهرمیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
94-95
کلاس 205 | سوم دبیرستان (تجربی)
93-94
کلاس 201 | دوم (تجربی)
92-93
کلاس 205 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
92-93
خدایا
من نه آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم، چو گدا بر سر راهی
کسی به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی
باز کن این در که جز خانه تو مرا نیست پناهی
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!